Muab cov zej zog hauv Washington piv rau lwm tus.

Lub Xeev Washington Xeev cov nroog sib koom tes zoo tiv thaiv kev sib tw. Tab sis peb mam li qhia koj pom tias rau koj tus kheej nrog peb lub Nroog Sib piv cov cuab yeej.

1. Xaiv ib lossis ntau lub nroog los sib piv siv cov ntawv qhia zaub mov uas rub tawm los. (Los sib piv hauv nroog, saib kom kawg ntawm cov nroog sau rau Washington cov npe).

 

2. Xaiv txhua yam hloov koj xav kom sib piv, los ntawm kev kawm thiab nyiaj tau los rau nqi tsev thiab kev lag luam tseem ceeb.

 

3. Txheeb xyuas koj cov kev tshwm sim thiab kho raws li kom txog thaum koj tau txais cov ntaub ntawv sib piv uas koj tab tom nrhiav.

 

4. Qhia cov kev tshuaj ntsuam, suav nrog xa cov txuas rau koj email.

Xav Tau Kev Pab?

Peb cov kws tshaj lij kev lag luam sawv ntawm!