Sib tham sib ncua sijhawm ntawm Washington qhov kev hloov kho tshiab thiab kev tsim ub no.

Lub Xyoo Ib ntawm Aerospace Paub-Yuav ua li cas

Los ntawm kev lag luam pib txo qis hauv xyoo 1910 mus rau peb lub luag haujlwm ua tus thawj coj thoob ntiaj teb hauv aerospace niaj hnub no, Washington State thiab nws cov tuam txhab 1,400 tau coj peb los ntawm kev tawm tsam kev khav theeb dhau los ua ib lub chaw huab hwm ya uas tshawb txog sab nraud ntawm ntug.

nrhav-ncua sij hawm1

Kev Tsim Kho & Kev nrhav

Lub Xeev Washington yeej tau muaj feem ntawm kev tsim lub ntiaj teb. Los ntawm lub raum lim ntshav tshuab thiab Medic Ib Qho mus rau Slinky Aub, Qhoob zoo nkauj thiab qab zib, cov kws ua lag luam thiab cov neeg tsim tawm los ntawm Washington tau yeej tso lawv lub cim rau hauv peb lub ntiaj teb.

nrhav-ncua sij hawm1