So sánh các cộng đồng ở Washington với những cộng đồng khác.

Các thành phố của Tiểu bang Washington xếp chồng lên nhau tốt để chống lại sự cạnh tranh. Nhưng chúng tôi sẽ cho bạn tự mình chứng kiến ​​điều đó bằng công cụ So sánh các thành phố của chúng tôi.

1. Chọn một hoặc nhiều thành phố để so sánh bằng cách sử dụng menu kéo xuống. (Để so sánh ở cấp quận, hãy cuộn đến cuối danh sách thành phố để biết danh sách các quận của Washington).

 

2. Chọn bất kỳ biến nào bạn muốn so sánh, từ giáo dục và thu nhập đến chi phí nhà ở và các ngành công nghiệp chính.

 

3. Phân tích kết quả của bạn và điều chỉnh cho phù hợp cho đến khi bạn nhận được dữ liệu so sánh mà bạn đang tìm kiếm.

 

4. Chia sẻ phân tích, bao gồm cả việc gửi liên kết đến email của bạn.

Cần sự trợ giúp?

Các chuyên gia kinh doanh của chúng tôi đang sát cánh!