Giảm chi phí kinh doanh.

Washington muốn làm ăn với bạn. Đúng vậy, chúng tôi có thể không có túi tiền sâu mà một số tiểu bang khác có, nhưng chúng tôi sẽ sẵn lòng dồn lực lượng lao động đẳng cấp thế giới, lối sống đầy cảm hứng, văn hóa sáng tạo và năng lượng chi phí thấp lên so với bất kỳ ai khác ở Hoa Kỳ và cho bạn thấy lý do tại sao Tiểu bang Washington là một sự lựa chọn thông minh.

Chúng tôi cung cấp cho các doanh nghiệp một loạt các biện pháp khuyến khích nhằm vào các ngành cụ thể có tốc độ tăng trưởng cao và phù hợp với chiến lược dựa trên ngành của chúng tôi để phát triển thịnh vượng kinh tế.

Một số ưu đãi này đến dưới dạng các khoản tín dụng, miễn giảm hoặc hoãn thuế cho các hoạt động cụ thể, chẳng hạn như bổ sung thiết bị mới, đầu tư vào công nghệ hoặc nguồn năng lượng mới, xây dựng các cơ sở sản xuất mới hoặc thuê nhân công trong các cộng đồng nông thôn.

Nếu bạn quan tâm đến việc phát triển hoặc mở rộng hoạt động kinh doanh của mình tại tiểu bang, nhóm Phát triển Kinh doanh của chúng tôi có thể giúp bạn xác định những ưu đãi nào phù hợp với mô hình kinh doanh của bạn để bạn có thể sử dụng các khoản miễn và hoãn có lợi cho mình, giảm gánh nặng thuế trong quá trình này.

Để giúp bạn bắt đầu, chúng tôi đã đăng các liên kết về quyền nhận các ưu đãi khác nhau do tiểu bang cung cấp. Nếu bạn có thắc mắc về bất kỳ ưu đãi cụ thể nào, vui lòng liên hệ với thành viên của chúng tôi Nhóm phát triển kinh doanh. Hãy gọi (206) 256-6100 và họ sẽ rất vui khi nhận được câu trả lời cho bạn.

Cần sự trợ giúp?

Các chuyên gia kinh doanh của chúng tôi đang sát cánh!