Khám phá cộng đồng doanh nghiệp của chúng tôi.

Xem nơi tập trung các ngành cụ thể, xác định vị trí các ngành công nghiệp chính, tìm các nhà tuyển dụng chính hoặc xác định các đối thủ cạnh tranh hoặc khách hàng tiềm năng.
 

1. Chọn một thành phố hoặc quận (ở cuối danh sách thành phố) trong menu kéo xuống hoặc nhấp vào nút Nhập Địa chỉ để tìm kiếm theo tên hoặc địa chỉ doanh nghiệp.

 

2. Chọn một ngành hoặc cụm hoặc thực hiện tìm kiếm doanh nghiệp bằng cách sử dụng các tab.

 

3. Điều chỉnh các biến nếu cần cho đến khi bạn nhận được phân tích mà bạn đang tìm kiếm.

 

4. Nhấp vào một chấm màu để xem thêm chi tiết về doanh nghiệp hoặc điểm dữ liệu.

Cần sự trợ giúp?

Các chuyên gia kinh doanh của chúng tôi đang sát cánh!