Các mốc thời gian tương tác của sự đổi mới và phát minh của Washington.

Một thế kỷ của bí quyết hàng không vũ trụ

Từ sự khởi đầu khiêm tốn của ngành vào năm 1910 cho đến vai trò là nhà lãnh đạo toàn cầu về hàng không vũ trụ ngày nay, Bang Washington và 1,400 công ty của nó đã đưa chúng ta từ những chiếc phi cơ ọp ẹp của một thời đại đã qua sang những con tàu vũ trụ đang khám phá những vùng ngoài vũ trụ.

đổi mới-thời gian1

Cải tiến & Phát minh

Bang Washington chắc chắn đã có phần chia sẻ về các phát minh bắt đầu từ trái đất. Từ máy lọc thận và Medic One đến Slinky Dog, Pictionary và củ hành ngọt, các doanh nhân và nhà phát minh đến từ Washington chắc chắn đã để lại dấu ấn cho thế giới của chúng ta.

đổi mới-thời gian1